เปิดลิสต์! เอกสารยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ที่ต้องเตรียม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
14.9 ล้านคนเตรียมรวบรวม "เอกสาร-หลักฐาน "สำหรับใช้ ยืนยันตัวตน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565

ประกาศผลแล้วสำหรับ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 จำนวน 14.9 ล้านราย ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ (1 มี.ค.66) ซึ่งเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน จะมี 2 กรณี คือ 

คอนเทนต์แนะนำ
"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" รีบยืนยันตัวตน มิเช่นนั้นสิทธิจะลดลง!
เปิดช่องทาง "ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในกรณีที่ "คุณสมบัติไม่ผ่าน"
ชี้ช่องทาง "ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1.กรณีเดินทางมาด้วยตัวเอง ต้องใช้

 • บัตรประจำต้องประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) 
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

2.กรณีมอบอำนาจ ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยใช้เอกสาร

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์โครงการ)
 • บัตรประจำตัวประชาชย (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน

ช่องทางการ "ยืนยัน" ตัวตน ผ่าน 3 หน่วยงาน

 • ธนาคารกรุงไทย ให้บริการยืนยันตัวตน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2566 โดยยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ
 • ธนาคารออมสิน 
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ตั้งแต่ 1 มี.ค.-27 ส.ค.2566

อย่างไรก็ตาม ตารางช่วงเวลาการยืนยันตัวตนและการได้รับสิทธิ เริ่มตั้งแต่

 • 1 มี.ค.-26 มี.ค. 2566 เริ่มใช้สิทธิได้ 1 เม.ย.2566

จะได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 เป็นต้นไป

 • 27 มี.ค. 2566 - 26 เม.ย.2566  เริ่มใช้สิทธิได้   1 พ.ค.2566
 • 27 เม.ย.2566-26 พ.ค.2566 เริ่มใช้สิทธิได้   1  มิ.ย.2566
 • 27 พ.ค.2566 - 27 มิ.ย.2566 เริ่มใช้สิทธิได้   1 ก.ค. 2566

ยืนยันตัวตน 27 มี.ค.+26 มิ.ย.66จะได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจาก ร้านธงฟ้าราคาประหยัด เท่านั้น

 • หลัง 27 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค.2566

ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

สำหรับผู้ได้รับสิทธิแล้วจะต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการ 

คอนเทนต์แนะนำ
แนะ "ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ภายใน 1 พ.ค. 66
9 อาหาร และ สิ่งของ ไม่ควรนำมาใส่บาตร อาจทำให้พระสงฆ์ต้องอาบัติได้
ปฏิทินวันหยุดมีนาคม 2566 มีวันหยุดราชการ-วันสำคัญ วันไหนบ้าง

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ