เปิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขใช้ “คูปอง”เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 พร้อมข้อห้าม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หลักเกณฑ์-เงื่อนไข E-Voucher เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และการจองโรงแรมที่พัก พร้อมข้อห้ามหากฝ่าฝืนเจอค่าปรับรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

เว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน ระบุ หลักเกณฑ์-เงื่อนไข การใช้ E-Voucher ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 จำนวน 560,000 สิทธิ เป็น 

ส่วนลดของค่าโรงแรม- ที่พัก  40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน โดยเมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

คอนเทนต์แนะนำ
เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 กับ 13 คำถาม-ตอบที่ประชาชนถามบ่อย
เช็กวิธีเข้าร่วม เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เปิดรับ ผู้ประกอบการรายใหม่
ตรวจหวย - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มีนาคม 2566 ลอตเตอรี่ 1/3/66

 

 

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวรัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สำหรับการใช้ จ่าย E-Voucher จะสามารถใช้จ่ายได้เฉพาะเพื่อชำระค่าอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านอาหาร ค่าผ่านประตู ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใด ของสถานที่ท่องเที่ยว และค่าบริการของผู้ประกอบการบริการฯ เท่านั้น ภายใต้เงื่อนไข ว่า E-Voucher จะผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิเมื่อ Check in เข้าพักโรงแรม/ที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ

ต่อมาดูเงื่อนไขการใช้ E-Voucher 

- ประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เป็นผู้จองโรงแรม/ที่พักจะเป็นผู้ได้รับ E-Voucher

- ใช้จ่ายได้เฉพาะในร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานประกอบการของผู้ประกอบการ OTOP และ ผู้ประกอบการบริการฯ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นที่ ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้าน

  • การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ประชาชนผู้ได้รับสิทธิจะต้องทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการ โดยสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบปรากฏตัวต่อหน้าเท่านั้น (face-to-face) และ ห้ามสแกนจากภาพ QR Code ที่บันทึกไว้
  • E-Voucher จะปรากฏในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในเวลา 17.00 น. ของทุกวันตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก โดยมีมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ตามรายละเอียดการจอง
  • มูลค่าของ E-Voucher สามารถสะสมได้จนกว่า จะสิ้นสุดระยะเวลา โดยสามารถใช้จ่ายได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ Check out และ E-Voucher สามารถใช้จ่ายได้จำนวน 40% ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน
  • ไม่สามารถใช้ช่องทางอื่นนอกจากแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในการใช้ชำระเงินร่วมกับ E-Voucher ได้

- การชำระเงินโดยใช้ E-Voucher จะต้องชำระทั้งจำนวนตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินในคราวเดียว เช่น กรณีใบเสร็จรับเงินระบุจำนวนค่าอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งหมด 1,000 บาท สามารถใช้ E-Voucher ชำระได้จำนวน 400 บาท และจะต้องชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” อีก 600 บาท

- เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ จองโรงแรม/ที่พักและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากเกิดปัญหาอย่างใด ๆ ขึ้นที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการเข้าพัก เข้ารับบริการ หรือการใช้สิทธิตามโครงการฯ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เรียกคืนความเสียหายจากโรงแรม/ที่พัก

คอนเทนต์แนะนำ
ปฏิทินวันหยุดมีนาคม 2566 มีวันหยุดราชการ-วันสำคัญ วันไหนบ้าง
แนะ "ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ภายใน 1 พ.ค. 66

"ขอห้าม" ของผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

  • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 
  • ห้าม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความปั่นป่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
  • ห้าม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยินยอมให้ผู้อื่นใช้สิทธิของตนเองในการลงทะเบียน การยืนยันตัวตนเข้าพัก หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และจะต้องถูกตัดสิทธิหรือระงับการเข้าร่วมโครงการฯ
  • หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่รัฐภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางที่รัฐกำหนด
  • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่กระทำหรือร่วมกับผู้อื่นกระทำการโดยทุจริต เพื่อให้ได้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนภาครัฐ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
  • ประชาชนจะ ต้องยืนยันตัวตนโดยสแกนใบหน้าและต้องตรงกับฐานข้อมูลของธนาคารกรุงไทยฯ ในการเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นไปเงื่อนไขตามที่ ททท. กำหนด 

 

คอนเทนต์แนะนำ
เปิดลิสต์! เอกสารยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ที่ต้องเตรียม
"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" รีบยืนยันตัวตน มิเช่นนั้นสิทธิจะลดลง!

 

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ