ชี้ช่องทาง "ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ตั้งแต่ 1 มี.ค.2566 เป็นไปต้นไป เป็นช่วงที่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ต้อง "ยืนยันตัวตน" แต่มีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้ด้วยตัวเอง จำเป็นต้องใช้ "หนังสือมอบอำนาจ" ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามวิธีนี้

การยืนยันตัวตนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตัวเองได้ เช่น ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุ  สามารถมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้  โดยต้องมี หนังสือมอบอำนาจแนบไปเป็นหนึ่งในหลักฐานด้วย ซึ่งในส่วนของ "หนังสือมอบอำนาจ" สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

แนะ "ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ภายใน 1 พ.ค. 66

เปิดลิสต์! เอกสารยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ที่ต้องเตรียม

โดยมีขั้นตอน คือ

1.เข้าไปที่ เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

2.กดที่ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ (รูปด้านบน)

3.เลือก "หนังสือมอบอำนาจ การยืนยันตัวตน" (รูปด้านบน)

4. จะมีไฟล์หนังสือเขียนว่า "หนังสือมอบอำนาจสำหรับ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง (รูปด้านบน)

เมื่อดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจมาแล้ว กรอกข้อมูลแล้ว ให้แนบไปพร้อมกับหลักฐานอื่นๆ คือ 

 

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
  • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน

 

คอนเทนต์แนะนำ
เปิดช่องทาง "ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในกรณีที่ "คุณสมบัติไม่ผ่าน"
9 อาหาร และ สิ่งของ ไม่ควรนำมาใส่บาตร อาจทำให้พระสงฆ์ต้องอาบัติได้

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ