เปิดแนวทาง "ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สิน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หนึ่งในการพิจารณา "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" คือ เกณฑ์หนี้สิน ซึ่งหากผู้สมัครคนใด "ไม่ผ่าน" เกณฑ์ดังกล่าวสามารถยื่นตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สินจากเครดิตบูโรได้

แนวทางดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สิน จากตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) หรือ เครดิตบูโร ซึ่งช่องทางการขอตรวจสอบข้อมูลแบ่งเป็น 2 แบบ

คอนเทนต์แนะนำ
แนะ "ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ภายใน 1 พ.ค. 66
เปิดช่องทาง "ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในกรณีที่ "คุณสมบัติไม่ผ่าน"
วิธีจองโรงแรม "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" เข้าพักคืนแรกวันไหน

1. แบบไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมมี 2 ช่องทางในการขอตรวจสอบ คือ 

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 6 แห่ง 1. อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า 2.อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 3. สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง 4.ท่าวังหลัง 5.สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และ 6.ห้างเจเวนิว (นวนคร) ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม ผลการตรวจสอบภายใน 15 นาที

หน่วยงานรับลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.ส. โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม ผลการตรวจสอบภายใน 7 วันการนับตั้งแต่วันที่เครดิตบูโรได้รับคำขอ

2. แบบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบ ได้แก่ ตัวแทนรับคำขอข้อมูลเครดิตของเครดิตบูโร ซึ่งแบ่งเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่

  1. สาขาธนาคาร กรุงไทย ธอส. กรุงศรี LH BANK ธ.ก.ส.
  2. ตู้ ATM : กรุงไทย ไทยพาณิชย์
  3. Mobile Banking: กรุงเทพ ออมสิน กรุงไทย ทหารไทยธนชาติ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
  4. Internet Banking: กรุงศรี
  5. ที่ทำการไปรษณีย์ 

ชำระค่าธรรมเนียม 150 บาท (ขอคืนจากเครดิตบูโรได้) ผลการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ

ผู้ลงทะเบียนเตรียมเอกสารประกอบการขอข้อมูลเครดิต ดังนี้

ภาพ : แบบฟอร์มคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต บุคคลธรรมดา

1. แบบฟอร์มคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต บุคคลธรรมดา (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ NCB)

2. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

ภาพ : หลักฐานผลการตรวจสอบสิทธิตามโครงการฯ ปี 2565 ที่ปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สิน

3.หลักฐานผลการตรวจสอบสิทธิตามโครงการฯ ปี 2565 ที่ปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สิน

ภาพ : หลักฐานการยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบ คุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565

4. หลักฐานการยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบ คุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ สำหรับผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถเดินทางไปเองได้

  • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ NCB)
  • บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

คอนเทนต์แนะนำ
"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" รีบยืนยันตัวตน มิเช่นนั้นสิทธิจะลดลง!
เปิดลิสต์! เอกสารยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ที่ต้องเตรียม

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สินที่ขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับเครดิตบูโร จะได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิตและหากผู้ลงทะเบียน พบว่า รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถยื่นขอแก้ไขข้อมูลได้ 2 ช่องทาง

1. ขอแก้ไขข้อมูลกับ NCB ผู้ลงทะเบียนสามารถส่งเอกสารหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์ โดยส่งไปยัง คุณณพรัตน์ แก้วสมทอง (โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (ส่วนรับเรื่องร้องเรียน) เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 2 (ห้องเลขที่
NS010-012) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

เมื่อ NCB ได้รับคำขอแก้ไขข้อมูล NCB จะส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับสถาบันการเงินสมาชิกที่นำส่งข้อมูล
และ NCB จะแจ้งผลการตรวจสอบหรือแก้ไขตามคำขอของผู้ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ NCB ได้รับคำขอ

2. แก้ไขข้อมูลกับสถาบันการเงินสมาชิกเจ้าของบัตรเครดิต หรือบัญชีสินเชื่อโดยตรง ผู้ลงทะเบียนสามารถ
ดำเนินการได้ ดังนี้

2.1 ผู้ลงทะเบียนนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อสถาบันการเงินสมาชิกเจ้าของบัตรเครดิต หรือบัญชีสินเชื่อ

2.2 หากตรวจสอบกับสถาบันการเงินแล้ว พบว่า ข้อมูลที่สถาบันการเงินแจ้ง NCB ณ เดือน ต.ค. 2565
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของผู้ลงทะเบียน สถาบันการเงินจะต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและแจ้งข้อมูลไปยัง NCB เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่อุทธรณ์กรณีไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สิน 

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบหรือแก้ไขผ่านสถาบันการเงินโดยตรง จะดำเนินการรวดเร็วกว่าการตรวจสอบหรือแก้ไขผ่าน NCB โดยสถาบันการเงินจะต้องแจ้งผลการปรับปรุงข้อมูลไปยัง NCB

สำหรับเกณฑ์หนี้สิน ผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ เดือน ต.ค. 2565 ผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิต/มีวงเงินกู้เกินกว่าที่โครงการกำหนด

คอนเทนต์แนะนำ
ชี้ช่องทาง "ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อัปเดต! “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือน มี.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง?

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ