2 เดือนแรกไทยรับต่างชาติลงทุน โต 305% จีนพลิกขึ้นนำมูลค่าลงทุนอันดับ 1


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ช่วง 2 เดือนปี 66 ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย 113 ราย +82% นำเงินลงทุน 26,756 ล้านบาท +305% จ้างงานคนไทย 1,651 คน +33% จีนพลิกขึ้นนำมูลค่าลงทุนอันดับ 1

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 2 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-ก.พ.) ที่ผ่านมา มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จำนวน 113 ราย เพิ่มขึ้น 82%

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เปิดวิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งใน-นอกเขตเลือกตั้ง
ภาพชุด 'พริ้ตตี้' สีสันบรรยากาศในงาน มอเตอร์โชว์ 2023
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็ก! ช่วงเวลายืนยันตัวตน-วันเริ่มใช้สิทธิ

เป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จำนวน 37 ราย และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จำนวน 76 ราย มีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 26,756 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 305% ส่งผลทำให้จ้างงานคนไทย 1,651 คน เพิ่มขึ้น 33%

ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่

  • ญี่ปุ่น 25 ราย ร้อยละ 22 เงินลงทุน 8,545 ล้านบาท
  • สิงคโปร์ 19 ราย ร้อยละ 17 เงินลงทุน 3,090 ล้านบาท
  • สหรัฐฯ 13 ราย ร้อยละ 12 เงินลงทุน 1,314 ล้านบาท
  • จีน 10 ราย ร้อยละ 9 เงินลงทุน 10,987 ล้านบาท มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด
  • สมาพันธรัฐสวิส 6 ราย ร้อยละ 5 เงินลงทุน 966 ล้านบาท

ในการเข้ามาลงทุนดังกล่าว ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทย เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การสร้างแบบจำลองแบบ 3 มิติ และการทำงานของแดมเปอร์เฉพาะทางบนคอมพิวเตอร์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการรถไฟฟ้า องค์ความรู้เกี่ยวกับการเจาะลอด (Horizontal Directional Drilling) และองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความผิดพลาดในกระบวนการผลิตสินค้าประเภทนาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) เป็นต้น

ดอกเบี้ยขึ้น-ราคาแพง มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์

จีนโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดสูงสุดในปี 65 ดันภาพรวมมูลค่าการโอนโต 95.8 %

ธุรกิจสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สำหรับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเดือน ม.ค.-ก.พ.2566 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น บริการออกแบบ จัดซื้อ จัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา ทดลองระบบ เชื่อมระบบ และการเปิดใช้งาน ตลอดจนการบริหารจัดการ

สำหรับโครงการรถไฟฟ้า บริการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียมภายในบริเวณพื้นที่แปลงสำรวจที่ได้รับสัมปทานในอ่าวไทย บริการก่อสร้าง รวมทั้ง ติดตั้งและทดสอบเกี่ยวกับการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

สำหรับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก บริการพัฒนา EMBEDDED SOFTWARE ซึ่งเป็นการพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์ฝังตัวสำหรับเครื่อง INTERLOCK และบริการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งให้บริการแก่กิจการของวิสาหกิจในเครือในต่างประเทศ

พื้นที่ EEC ยังดึงดูด ธุรกิจวิศวกรรมยานยนต์ บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนโลหะ และชิ้นส่วนพลาสติก และการค้าระหว่างประเทศ

เดือน ม.ค. - ก.พ.2566 มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 19 ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC กว่า 2,078 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของเงินลงทุนทั้งหมด

เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น 7 ราย ลงทุน 1,352 ล้านบาท จีน 5 ราย ลงทุน 529 ล้านบาท ไต้หวัน 3 ราย ลงทุน 37 ล้านบาท และประเทศอื่น ๆ อีก 6 ราย ลงทุน 160 ล้านบาท โดยธุรกิจที่ลงทุน เช่น บริการทางวิศวกรรมด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจวิศวกรรมยานยนต์ บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนโลหะ และชิ้นส่วนพลาสติก และการค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น เพื่อค้าส่งในประเทศ เป็นต้น

คอนเทนต์แนะนำ
กรมอุตุฯ เตือน “พายุฤดูร้อน” ฉบับที่ 6 ฝนถล่ม 50 จังหวัด 27-29 มี.ค.
กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ