ปรับเกณฑ์จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุใหม่ จ่ายเร็วกรณี"ย้ายที่อยู่-เลื่อนขั้น"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เบี้ยผู้สูงอายุ ปรับปรุงเกณฑ์สั่งจ่ายใหม่ ย้ายที่อยู่จ่ายทันทีในเดือนถัดไป ขณะที่ครบเกณฑ์ปรับขั้นบันไดระหว่างปี ให้จ่ายได้ทันที ๆ ไม่ต้องรอจนสิ้นปี

รัฐบาลปรับเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุใหม่ตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ กรณีย้ายที่อยู่ ให้สั่งจ่ายทันทีในเดือนถัดไป และกรณีมีการปรับขึ้นแบบขั้นบันไดระหว่างปี ให้สั่งจ่ายได้ทันที ไม่ต้องรอสิ้นปีงบประมาณ

การปรับเกณฑ์จ่ายเงินผู้สูงอายุครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการยึดตามสิทธิของผู้สูงอายุ จากเดิมที่อิงตามระเบียบของหน่วยราชการ

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เปิดวิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งใน-นอกเขตเลือกตั้ง
กรมอุตุฯเตือน “พายุฤดูร้อน” ฉบับที่ 8 เช็ก 44 จว.เจอฝนถล่ม-ลูกเห็บตก
ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้ เริ่มใช้สิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565”

 

 

รัชดา ธนาดิเรก

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ว่า ครม.รับทราบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สอดรับกับข้อห่วงใยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุให้ได้รับสิทธิในเดือนถัดไปทันที เพื่อไม่ให้เสียสิทธิการรับเงิน และกรมการปกครองจัดทำระบบที่สามารถตรวจสอบการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุได้ รวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลและคำนวณงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้อง

การปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ให้ปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ วันที่ผู้สูงอายุมีอายุครบในเดือนนั้นทันที ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 70, 80 และ 90 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพในอัตราเดิมตลอดปีงบประมาณ จึงทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวเสียสิทธิ 

ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นแบบขั้นไดตามช่วงอายุ คือ

  • อายุ 60 - 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท
  • อายุ 70 - 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท
  • อายุ 80 - 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 1,000 บาท

ทั้งนี้ การคำนวณอายุของผู้สูงอายุรายเดิม จะคำนวณตามปีงบประมาณ โดยการเลื่อนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิมแบบขั้นบันไดจะเลื่อนตามปีงบประมาณ ไม่มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระหว่างปีงบประมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พร้อมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ เพื่อให้สามารถคำนวณการใช้จ่ายงบประมาณในการปรับอัตราการจ่ายเงินได้ 

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) เร่งรัดการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและนำเข้าที่ประชุม กผส. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำมาพิจารณาเพื่อประกอบการแก้ไขระเบียบดังกล่าวด้วย

คอนเทนต์แนะนำ
ประกันสังคม ยัน ผู้ประกันตนรับเงินชราภาพ ยังมีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ
เลือกตั้ง 2566:"บิ๊กตู่" ทำต่อ บัตรสวัสดิการ-เบี้ยคนชรา 1,000 ต่อเดือน
“Motor Show 2023” จัดงานวันไหน-เช็กวิธีเดินทาง จุดจอดรถ ที่นี่!
กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566
นางสงกรานต์ 2566 "กิมิทาเทวี" ปีนี้วันไหนวันธงชัย วันอุบาทว์ เช็กเลย!

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ