แผนแม่บทรถไฟฟ้าสายใหม่ "M-MAP 2" ขยายเข้า 5 จังหวัดปริมณฑล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมการขนส่งทางราง เร่งพัฒนาแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP 2 ให้ครอบคลุมไปถึง 5 จังหวัดปริมณฑล สอดคล้องการเติบโตของเมืองในอนาคต เผยอยู่ระหว่างจำลองคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง เพื่อวางแผนและพัฒนาโครงข่าย

คอนเทนต์แนะนำ
จับปลาดุกยักษ์ในแม่น้ำอิตาลี คาดตัวใหญ่ที่สุดในโลก
พลิกข้อกฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 151 โทษอาญาหนัก! ตัดสิทธิ 20 ปี
เปิดใจอดีตแพทย์ แฉ"Toxic staff" ปมตัดสินใจลาออก

เมื่อวานนี้ 6 มิ.ย.2566 กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม จัดการประชุมสัมมนาและสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2

โดยในการประชุมสัมมนาดังกล่าว เพื่อนำเสนอแนวเส้นทางโครงการที่ศึกษาเพิ่มเติม และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

ต่อยอดเพื่อการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีความครอบคลุมพื้นที่ที่มีความต้องการเดินทางสูง แต่โครงข่ายยังเข้าไม่ถึง เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในอนาคต พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานและภาคประชาชน

ขณะที่ครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งแรก แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมพื้นที่หลักในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ  กลุ่มที่ 2 จังหวัดปทุมธานี กลุ่มที่ 3 จังหวัดนนทบุรี กลุ่มที่ 4 จังหวัดนครปฐม  และกลุ่มที่ 5 จังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับปัจจุบันรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้เปิดให้บริการแล้ว 211 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 135 กิโลเมตร รวมทั้งหมด 553.41 กิโลเมตร เป็นผลจากการพัฒนา “แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสายหลักและสายรองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP)” ในปี 2552

อย่างไรก็ตาม จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในปัจจุบัน ซึ่งมีความแตกต่างจากการศึกษาแผน M-MAP เดิม จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ ให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของเมืองในอนาคต และตอบสนองความต้องการในการเดินทางของประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางราง อยู่ระหว่างการจัดทำแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง หรือ Railway Demand Forecast Model ขึ้น เพื่อให้เป็นแบบจำลองที่มีความแม่นยำในการคาดการณ์การเดินทางของระบบรางโดยเฉพาะ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า การกำหนดมาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับอัตราค่าโดยสาร การปรับปรุงทางเข้า-ออกสถานี และการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เช็กเลย! รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ผ่านที่ไหนบ้าง

เช็กความคืบหน้า! ก่อสร้างรถไฟฟ้า 5 สาย สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี คาดเริ่มทดลองเดินรถ ม.ค. 67

เพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านระบบรางแก่ประชาชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบราง การกำหนดขนาดสถานี การเข้าถึงสถานี อัตราค่าโดยสาร และเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทาง ตลอดจนมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน รวมไปถึงโครงการนำร่องในการพัฒนาแบบจำลองเชิงกิจกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาแผนแม่บทรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฉบับใหม่ หรือ M-MAP 2 ต่อไป

คอนเทนต์แนะนำ
ประกาศฉบับที่ 15 เตือน หลายพื้นที่ฝนตกหนัก-เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
“วันไหว้ครู 2566” ตรงกับวันที่เท่าไร พร้อมเปิดประวัติ-ความสำคัญ
เตรียมสั่งย้าย “15 ตำรวจทางหลวง” เอี่ยวส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก

เอเชียนกมส์2022-3 เอเชียนกมส์2022-3
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ