เศรษฐกิจไตรมาส 2 ชะลอตัวลง ทั้งปีเหลือโต 2.5% ตั้งรัฐบาลช้าฉุดใช้งบ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สศช.เปิดตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 2 ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ทั้งปีมองว่าจะอยู่ที่ 2.5-3.0% ห่วงตั้งรัฐบาลช้าฉุดใช้งบปี 67

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2566 ขยายตัว 1.8% ลดลงจากการขยายตัว 2.6% ในไตรมาสแรกของปี 2566 ทำให้ภาพรวมครึ่งแรกของปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.2% 

คอนเทนต์แนะนำ
ประวัติ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” สาวเก่งตามล่ามง สู่เวที Miss Universe 2023
บรรยากาศ MUT 2023 รอบตัดสิน "แอนโทเนีย โพซิ้ว" คว้ามง
กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ชะลอตัวเพราะ

สำหรับเศรษฐกิจไทยไตรมาส  2 ขยายตัว 1.8% แต่ชะลอตัวลงมีปัจจัยมาจาก การลงทุนรวมขยายตัวชะลอลง แต่การใช้จ่ายภาครัฐบาลลดลงต่อเนื่อง จากการใช้จ่ายภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขมีฐานสูงในปี 2565

ภาคการส่งออกโดยรวมขยายตัวชะลอลง โดยการส่งออก สินค้ายังคงหดตัว ในขณะที่บริการรับยังคงขยายตัวสูงจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวสูงต่อเนื่อง

เศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังของปี 2566

มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรก โดยมีปัจจัยสนับสนุนส่าคัญจากการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภค บริโภคภาคเอกชน การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องของการลงทุน และฐานการขยายตัวที่อยู่ระดับต่่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

โดย สศช.คาดว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566 จะขยายตัว 2.5-3.0% 

แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมีข้อจ่ากัดและปัจจัยเสี่ยงที่ส่าคัญ ได้แก่

เงื่อนไขทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศทางเศรษฐกิจ

เงื่อนไขทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศทางเศรษฐกิจกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลส่งผลต่อความล่าช้าในกระบวนการจัดทำงบประมาณประจ่าปี 2567 ขณะเดียวกัน ยังอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอนุมัติร่างกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ราชการแผ่นดินโดยเฉพาะการด่าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจซึ่งต้องรอการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

หากล่าช้าออกไปจะส่งผลต่อ ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่รอความชัดเจนของนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ ในกรณีฐาน คาดว่ากระบวนการจัดท่างบประมาณประจ่าปี 2567 จะมีความล่าช้า 6 เดือน ส่งผลให้งบประมาณจะสามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2567

สิ่งสำคัญคือตอนนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันรักษาบรรยากาศทางการเมืองให้สงบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้กระทบกับบรรยากาศการลงทุน เพราะตอนนี้นักลงทุนจำนวนมากกำลังชะลอการลงทุน รอดูสถานการณ์ แม้ว่าตอนนี้จะมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงอยู่บ้าง แต่ไม่ได้มีความรุนแรงในวงกว้าง หากสามารถเร่งทำให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมีความสงบเรียบร้อยมากที่สุดก็จะทำให้ นักลงทุนเข้ามามากขึ้น

 

จับตาโหวตนายกฯ คาดหุ้นไทยขยับกรอบแคบ 1,515 –1,535 โบรกคัดหุ้นเด่นรับรัฐบาลใหม่

เอเวอร์แกรนด์ อสังหาฯ ยักษ์ของจีน "ประกาศล้มละลาย"

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ คือ 

  • การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังเป็นข้อจ่ากัดต่อการขยายตัวของภาคการส่งออก
  • เงื่อนไขทางการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังเป็นข้อจ่ากัดต่อการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ
  • ความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตภาคการเกษตรและรายได้เกษตรกร

คอนเทนต์แนะนำ
ค่าเงินบาทวันนี้ นิ่ง ๆ จากวันศุกร์ ตลาดรอประชุมประจำปีเฟด 24-26 ส.ค.
ราคาทองวันนี้ ลงแรง 150 บาท เงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่า

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ