ภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 จ้างงานดีขึ้น 1.7% สาขาโรงแรม ภัตตาคาร ก่อสร้าง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สภาพัฒน์ เปิดตัวเลขการจ้างงานในรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปีนี้ พบว่า การจ้างงานดีขึ้น โดยเฉพาะในโรงแรม ภัตราคาร ก่อสร้าง

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2566 พบว่า การจ้างงานปรับตัวดีขึ้น และการว่างงานที่ปรับตัวดี โดยสถานการณ์ด้านแรงงานปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวในสาขานอกภาคเกษตรกรรม ส่วนภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 

คลัง ชี้แจง ยังไม่มีนโยบายขึ้นภาษี VAT จาก 7% เป็น 10%

ภัยแล้งทำ “ข้าวเหนียวแพง” ส่วนใหญ่ชาวนาเก็บไว้กินเอง

ขณะที่ ชั่วโมงการทำงาน ค่าจ้างแรงงาน และอัตราการว่างงานยังคงปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน สำหรับการจ้างงานผู้มีงานทำมีจำนวนทั้งสิ้น 39.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.7 จากการขยายตัวของการจ้างงานสาขานอกภาคเกษตรกรรม

 

โดยสาขาโรงแรมและภัตตาคารยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและการเข้ามาอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เช่นเดียวกับสาขาก่อสร้างที่มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 6.0 และสาขาการผลิต การค้าส่งและค้าปลีก
และการขนส่งและเก็บสินค้า เพิ่มขึ้นเช่นกันที่ร้อยละ 0.3 0.5 และ 1.1 ตามลำดับ

ภัยแล้งทำแรงงานภาคเกษตรหดตัว 

ขณะที่ภาคเกษตรกรรมหดตัวเล็กน้อยจากปีที่แล้ว ร้อยละ 0.2 ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาภัยแล้ง ชั่วโมงการทำงานปรับตัวดีขึ้น โดยชั่วโมงการทำงานภาพรวมและเอกชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนสำหรับค่าจ้างแรงงาน ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน

โดยค่าจ้างเฉลี่ยในภาพรวมและภาคเอกชนอยู่ที่ 15,412 และ 14,032 บาทต่อคนต่อเดือน

 

อัตราการว่างงานมีแนวโน้มดีขึ้น

การว่างงาน ลดลงจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 1.06 หรือมีผู้ว่างงานจำนวน 4.3 แสนคน

สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในระยะถัดไป คือ 

1. การขาดแคลนแรงงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งหากพิจารณาตำแหน่งงานว่างและจำนวนแรงงานที่ได้บรรจุงานในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2565 ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2566 จะพบว่า ผู้สมัครงาน 1 คนมีตำแหน่งงานรองรับถึง 5 ตำแหน่ง

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเกษียณอายุของแรงงานทักษะต่ำ โดยไตรมาสสองปี 2566 มีแรงงานทักษะต่ำในภาคเอกชน ที่กำลังจะเกษียณอายุกว่า 1.3 ล้านคน ขณะที่แรงงานที่จะเข้ามาทดแทนมีแนวโน้มลดลง

3. ผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ของเกษตรกรจากภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น โดยปริมาณฝนสะสมในปัจจุบันมีค่าน้อยกว่าค่าปกติในทุกภูมิภาค ซึ่งการลดลงของปริมาณน้ าจะส่งผลกระทบต่อการท าการเกษตร

กรมอุทยานฯ รับสมัครพนักงาน 81 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 - 23,430 บาท

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับข้าราชการหลายอัตรา หลายสายงาน

หางานกว่า 5,305 อัตรา ทำงานท่องเที่ยว - โรงแรมรับไฮซีซั่น

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ