"ของมันต้องมี" ทำคนเจนใหม่หนี้ท่วมหัว- กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้น หนี้สะสมตั้งแต่โควิด-19


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สภาพัฒน์เปิดข้อมูล "หนี้ครัวเรือน" พบยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่มอายุน้อยกว่า 30 ปี และกลุ่มมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลง กระทบการจ้างงาน รายได้ครัวเรือน ขาดสภาพคล่องและนำมาสู่การก่อหนี้เพิ่มขึ้น โดยในปี 2564 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GPD สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ 94.7%  

กรุงไทย เปิดกู้เงินก้อน ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ช่วยเข้าถึงเงินทุน

ภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 จ้างงานดีขึ้น 1.7% สาขาโรงแรม ภัตตาคาร ก่อสร้าง

ผ่านไป 2 ปี โควิด-19 เริ่มคลี่คลายแต่ "หนี้ครัวเรือน" ยังสูงอยู่

โดยสถานการณ์หนี้ครัวเรือนจาก เครดิตบูโร ไตรมาส 1 ปี 2566 อยู่ที่ 12.9 ล้านล้านบาท ในระบบ 83.1 ล้านบัญชี ซึ่งมีพฤติกรรมการก่อหนี้ที่แตกต่างกันไปตามแต่ช่วงอายุ

ลูกหนี้แรงงานตอนต้นและสูงอายุ ต้องจับตาพิเศษ

 

 

 

โดยกลุ่มวัยแรงงานตอนต้นหรือกลุ่มเจนวาย มีพฤติกรรมใช้จ่ายไปกับทัศนคติว่า “ของมันต้องมี” ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ พบว่า มีหนี้เสียมีการขยายตัวสูงกว่า กลุ่มอื่น ส่วนหนึ่งเกิดจากการมีทักษะทางการเงินต่ำ สะท้อนให้เห็นว่า คนแต่ละช่วงวัยและหนี้แต่ละประเภทต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน

กลุ่มวัยทำงานอายุตั้งแต่กว่า 50 ปีขึ้นไปมูลค่าหนี้สูงสุด

การก่อหนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงโควิด-19 โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งมีการกู้เพิ่มขึ้นมาก หนี้เพื่อประกอบ ธุรกิจการเกษตร หนี้เช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ และหนี้ที่ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มอื่นๆ

โดยหนี้ประเภทนี้กลุ่มอายุ 50–59 ปี เป็นกลุ่มที่มีการก่อหนี้คิดเป็นมูลค่าสูงที่สุด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการชำระหนี้ยังพบว่า หลังโควิด-19 กลุ่มอายุ50 - 59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหนี้เสียเพิ่มขึ้นจากปี 2562

 

อายุน้อยกว่า 30 ปี หนี้เสียที่เพิ่มขึ้นเสี่ยงถูก "ยึดรถ"

ขณะที่พฤติกรรมการชำระหนี้ พบว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 30 ปีมีปัญหาหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นหลังช่วง โควิด-19 โดยมีมูลค่า NPL ในปี 2565 สูงกว่าปี 2562 ทั้งที่ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึง ความเปราะบางของลูกหนี้กลุ่มนี้ที่รายได้อาจยังไม่ฟื้นตัว

นอกจากนี้ กลุ่มอายุน้อยกว่า 30 ปียังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกยึดรถ เนื่องจากมีสัดส่วน SML ต่อสินเชื่อรวมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอายุอื่น

ส่วนกลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี ยังมีหนี้เสียในสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในระดับสูงอีกด้วย

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ