ปรับรอบประมวลผลขึ้นสิทธิข้าราชการ เบิกจ่ายตรงให้เร็วขึ้น


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมบัญชีกลาง ปรับรอบประมวลผลขึ้นสิทธิข้าราชการ เบิกจ่ายตรงให้เร็วขึ้น จากเดิมทุก 15 วัน เป็น ทุก 7 วัน

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับรอบการประมวลผลขึ้นสิทธิข้าราชการเพื่อการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จากเดิมทุก 15 วัน (ประมาณวันที่ 4 และ 19 ของทุกเดือน) เป็นทุก 7 วัน (ทุกวันอังคาร) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

แคะกระปุกรอ รถแลกเหรียญเคลื่อนที่ รับทุกสภาพ ดำ บิด งอ

ครม.ไฟเขียวขึ้นราคาน้ำตาลทราย ปลีก- ส่ง 2 บาทต่อกิโลกรัม

อีกทั้งได้ปรับแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) และเพิ่มช่องทางให้ผู้มีสิทธิสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองด้วยแบบ 7127

 

ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ขอให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ แจ้งบันทึกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองได้ทาง

  • เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th)> เงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ > ระบบ Digital Pension>ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
  • แอปพลิเคชัน CGD iHealthCare  

หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามแบบ 7127 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลของส่วนราชการที่ผู้มีสิทธิสังกัด และขอให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในของส่วนราชการซึ่งทำหน้าที่ออกคำสั่ง ได้แก่ คำสั่งลาออก ปลดออก ไล่ออก หรือโอนย้ายไปหน่วยงานใหม่ แล้วแต่กรณี จัดส่งสำเนาคำสั่งให้นายทะเบียนฯ ทันทีที่มีการออกคำสั่ง

สำหรับนายทะเบียนฯ ขอให้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารอ้างอิงแสดงความสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ก่อนบันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนประวัติ หรือก่อนการรับรองข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้มีสิทธิทุกครั้ง 

โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวทิ้งท้ายว่า กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้มีสิทธิโดยตรงเพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผ่านช่องทางไลน์ โทรศัพท์ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่มิใช่ช่องทางของกรมบัญชีกลาง หากผู้มีสิทธิต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องดำเนินการผ่านนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลของส่วนราชการที่ผู้มีสิทธิสังกัดอยู่เท่านั้น

ซูเปอร์คอมทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีก พร้อม 20 อันดับ สเปอร์ส หลุดยาว

ครม.ไฟเขียวจ่ายเงินชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่

"ชิกิต้า" (CHIQUITA) เด็กไทยมาแล้ว! ทีเซอร์แรก BABYMONSTER นับถอยหลังเดบิวต์

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ