คนไทยกับเงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ไม่เห็นด้วยที่จะต้อง "กู้"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ OK ไหม กับ นายกฯ สรุปเอง เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะกู้ แม้จะมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “OK ไหม กับ นายกฯ สรุปเอง เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

'เศรษฐา' ย้ำ 3 แนวทางในเวที APEC 2023 ยั่งยืน-เปิดกว้าง-เชื่อมโยง

'รัดเกล้า' ชี้ผู้เลี้ยงโคมีโอกาสจับเงินล้าน! ต้นทุนต่ำเพราะมีเพียงหญ้า

เมื่อถามประชาชนถึงคุณสมบัติการได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท พบว่า

 • ร้อยละ 79.85 ระบุว่า มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
 • ร้อยละ 11.68 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าตนเองมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์หรือไม่
 • ร้อยละ 8.47 ระบุว่า ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์

โดยกลุ่มที่ไม่แน่ใจว่าตนเองมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์หรือไม่ และไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกโกรธเลย 

ขณะที่หลักเกณฑ์ว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ต้องเป็นคนไทยไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่ถึง 7 หมื่นบาทต่อเดือน และ/หรือมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันต่ำกว่า 5 แสนบาท พบว่า 

 • ร้อยละ 40.53 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 25.80 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 20.31 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 12.67 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 0.69 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

แต่เมื่อถามว่า เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยสามารถใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น พบว่า ร้อยละ 34.66 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อแหล่งที่มาของงบประมาณในการจัดทำนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ที่รัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติ กู้เงิน 500,000 ล้านบาท และงบประมาณประจำปีอีก 100,000 ล้านบาท พบว่า

 • ตัวอย่าง ร้อยละ 50.69 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • รองลงมา ร้อยละ 18.70 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 14.89 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 13.35 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 2.37ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

อย่างไรก็ตาม ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับบทสรุปของนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ภายหลังการแถลงของนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ