เปิดวิธีคำนวณ "จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ" หักอะไรบ้าง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ จะเริ่ม ม.ค.2567 โดยเป็นไปตามความสมัครใจ พีพีทีวี เอชดี 36 พาดูว่า หากได้รับเงินเดือน 2 รอบ แต่ละรอบจะต้องถูกหักอะไรบ้าง ก่อนจะเป็นเงินเดือนสุทธิเข้าบัญชี

กรมบัญชีกลาง ระบุว่า จะจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ประเดิมงวดแรกคือ 16 ม.ค. 2567 และการจ่ายเงินแต่ละรอบจะเป็นดังนี้คือ รอบแรกทุกวันที่ 16 ของเดือน หากเป็นวันหยุดให้เลื่อนขึ้น และรอบที่ 2  ก่อนวันทำการสุดท้าย 3 วันทำการ โดยให้ข้าราชการที่มีความประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ แจ้งความประสงค์ต่อส่วนราชการ ภายในวันที่ 1-15 ธ.ค.2566 ส่วนลูกจ้างให้แจ้งภายในวันที่ 1-15 ก.พ.2567

กรมบัญชีกลางพร้อม!! จ่ายเงินเดือน ขรก. 2 รอบ เริ่ม 16 ม.ค. 67

เงินเดือนข้าราชการปี 67 จ่าย 2 รอบ เริ่มรอบแรก 16 ม.ค.67

อย่างไรก็ตาม ทำให้กรมบัญชีกลางปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินและค่าจ้างประจำใหม่ ดังนี้ 

 

1.เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ เมื่อได้รับแล้วจะมีรายการที่ต้องหักเงิน คือ 

  • ภาษี ณ ที่จ่าย 
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)
  • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  • หนี้บุคคลที่สาม เช่น สหกรณ์,สถาบันการเงิน

จะทำให้เหลือเงินสุทธิ จากนั้นจะเป็น เงินเดือนที่เตรียมจ่ายสำหรับ 2 รอบ คือ ครึ่งแรกและส่วนที่เหลือ

ดังนั้น หากดูว่าการจ่ายเงินเดือนให้สุทธิในแต่ละรอบจะพบว่า 

รอบที่ 1 วันที่ 16 ของเดือน กรณีวันที่ 16 ของเดือนตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันที่ 16 ซึ่งในรอบที่ 1 นี้ เงินเดือนสุทธิครึ่งแรกและโอนให้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ และครึ่งแรกจะถูกหักเข้ากองทุน กบข. / กองทุน กสจ. ทันที

เช่น จากเดิมรับ 1 รอบหัก 3% ของเงินเดือน (3% คือ ขั้นต่ำของการหักเงินเข้ากองทุน กบข.) หากได้รับเงินเดือน 18,000 บาท จะหักเข้ากองทุน กบข. ทุกเดือนเดือนละ 540 บาท หากใครต้องการรับเงินเดือน 2 รอบจะถูกหักเข้ากองทุน กบข. ครั้งละ 270 บาท หรือส่วนที่เหลือ

รอบที่ 2 เงินเข้า 3 วันทำการสุดท้ายก่อนสิ้นเดือน และถูกคิดเป็นดังนี้

  • กรณีได้เงินเดือน 18,000 บาท รอบแรก 9,000 บาท รอบที่ 2 จะได้รับอีก 9,000 บาท 
  • หักกองทุน กบข. / กองทุน กสจ. ส่วนที่เหลือจากรอบแรก
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • กยศ.(ถ้ามี) 
  • หนี้บุคคลที่สาม เช่น สหกรณ์ และ/หรือ สถาบันการเงิน

เมื่อหักเหล่านี้แล้วเหลือเท่าไหร่ จะโอนให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งคือ เงินเดือนสุทธิในรอบที่ 2 นั่นเอง

ภาพจาก Shutterstock

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ