โพล เผย คนมองไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจต้องเร่งแก้ ไม่โกรธถ้าจะเลิกดิจิทัล วอลเล็ต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นิด้าโพล เผย ผลสำรวจประชาชน มอง ไทยเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน และไม่โกรธ ถ้ารัฐบาลจะหยุดนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง วิกฤติเศรษฐกิจกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเมื่อถามเกี่ยวกับวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ พบว่า

คุณคิดว่า เศรษฐกิจประเทศไทย ตอนนี้วิกฤตแล้วหรือยัง?

ทางออกดิจิทัลวอลเล็ตให้เป็นจริง??? ยังรอเงิน 10,000 บาทกันอยู่ไหม?

ร้อยละ 63.51 ระบุว่า เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

รองลงมา ร้อยละ 20.15 ระบุว่า เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ต้องหาทางแก้ไขแต่ไม่เร่งด่วน 

 

            

ผลสำรวจประชาชน มอง ไทยเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ และนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
นิด้าโพล เผย ผลสำรวจประชาชน มอง ไทยเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน และไม่โกรธ ถ้ารัฐบาลจะหยุดนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต

ร้อยละ 10.08 ระบุว่า เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ไม่น่าวิตกกังวลใด ๆ 

ร้อยละ 5.65 ระบุว่า ไม่ได้เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ และร้อยละ 0.61 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

การเผชิญกับวิฤติเศรษฐกิจของประชาชนในขณะนี้ 

ร้อยละ 36.72 ระบุว่า เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเร่งด่วน 

รองลงมา ร้อยละ 31.91 ระบุว่า เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่สามารถรับมือได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 20.45 ระบุว่า เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่ไม่เร่งด่วน 

ร้อยละ 10.92 ระบุว่า ไม่ได้เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจใดๆ

 

ควรหยุดนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทได้แล้ว

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนิน นโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท พบว่า

ร้อยละ 34.66 ระบุว่า ควรหยุดการดำเนินการในนโยบายนี้ได้แล้ว

รองลงมา ร้อยละ 33.66 ระบุว่า ดำเนินนโยบายต่อไปในปีนี้ ตามที่ได้ประกาศไว้

ร้อยละ 18.55 ระบุว่า ดำเนินนโยบายต่อไปในปีนี้ แต่แจกเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 5.88 ระบุว่า เลื่อนการดำเนินนโยบายไปในปี 2568

ร้อยละ 4.58 ระบุว่า เลื่อนการดำเนินนโยบายไปในปี 2568 แต่แจกเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 2.67 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ไม่โกรธ ถ้าหยุดนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทได้แล้ว

และเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนหาก นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ตัดสินใจยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท พบว่า

ร้อยละ 68.85 ระบุว่า ไม่โกรธเลย

รองลงมา ร้อยละ 12.37 ระบุว่า ค่อนข้างโกรธ

ร้อยละ 9.39 ระบุว่า โกรธมาก

ร้อยละ 8.85 ระบุว่า ไม่ค่อยโกรธ

ร้อยละ 0.54 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ     

อย่างไรก็ตาม ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจประชาชน เรื่อง “วิกฤติเศรษฐกิจกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วย

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ