ตั้งอนุฯตรวจสอบเงินดิจิทัล 10,000 บาท "เศรษฐา" ขีดเส้น 30 วันได้ข้อสรุป


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"เศรษฐา ทวีสิน" นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดเงินดิจิทัล ที่ประชุมเคาะตั้งอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง - ข้อเสนอ ป.ป.ช.และกฤษฎีกา ขีดเส้น 30 วันได้ข้อสรุป

วันที่ 15 ก.พ. 67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวาระรับทราบผลการหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องแหล่งเงินของโครงการ เพื่อตราเป็นพระราชบัญญัติกู้เงิน ซึ่งเป็นวาระลับ และยังมีการนำข้อเสนอจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาแจ้งให้กับที่ประชุมรับทราบอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากข้อเสนอของ ป.ป.ช. ส่งมาถึงรัฐบาลไม่ทันการประชุมครม. เมื่อวันที่ 13 ก.พ.

บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ยังไม่มีลงมติ ตั้งคณะทำงานรับฟังความเห็น

คืบหน้า เงินดิจิทัลวอลเล็ต ร่างพ.ร.บ.กู้เงินเสร็จแล้ว มี 7-8 มาตรา

นายกฯ โต้ ก้าวไกล ยืนยันมีแผนสำรองปมดิจิทัลวอลเล็ต

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ครั้งที่1 /2567 ช่างภาพพีพีทีวี
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ที่ประชุมยังมีวาระพิจารณาแนวทางการดำเนินการติดตามผลหารือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อตอบข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา และพิจารณาแนวทางในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต ของโครงการ รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ด้านการตรวจสอบ การกระทำที่อาจเข้าข่าย ผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ

ช่วงต้นก่อนการประชุม นายกฯ ย้ำต่อที่ประชุมว่า  โครงการดิจิทัลวอลเล็ต เป็นหนึ่งในนโยบายหลัก ที่แถลงต่อรัฐสภาไปแล้ว โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทยในอนาคต ซึ่งรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณ 500,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี 

นายกฯ ย้ำอีกว่า  รัฐบาลจะดำเนินการโครงการนี้ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผย มีความรอบคอบ และระมัดระวังในการดำเนินการกิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม รวมทั้ง จะรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด

บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ต ตั้งอนุฯตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อเสนอ ป.ป.ช. และกฤษฎีกา ขีดเส้น 30 วันได้ข้อสรุป ทำเนียบรัฐบาล
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงภายหลังการประชุม

ขีดเส้น 30 วัน ได้ข้อสรุปเงินดิจิทัล 10,000 บาท

นายเศรษฐา เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบถึงหนังสือของคณะกรรมการกฤษฎีกา และข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. โดยคณะกรรมการนโยบายฯ มีมติให้ดำเนินตามข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกาและข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. 

โดยที่ประชุมจะตั้งคณะทำงาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อเท็จจริงตามข้อสังเกตต่าง ๆ มอบหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เพื่อขยายขอบเขตการพัฒนา เพื่อเกิดความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตต่าง ๆ โดย

นายเศรษฐา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติตั้งอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทำอาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ มีบุคคลที่มีส่วนร่วมในทุก ๆ ภาคส่วน ที่คณะกรรมการทุกคนเห็นด้วยกับรายชื่อของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ จะเริ่มดำเนินการโดยทันที โดยคณะทำงานด้านการรวบรวมข้อเท็จจริงได้กำหนดระยะเวลาไว้ 30 วัน เมื่อเสร็จสิ้นจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ อีกครั้ง และพิจารณาเดินหน้าโครงการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
 
สำหรับข้อเสนอของ ป.ป.ช. ที่แนะให้ใช้งบประมาณปกติในการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ไม่ใช่มาจาก พ.ร.บ.เงินกู้นั้น นายเศรษฐา กล่าวว่า ทุกอย่างจะพิจารณาใหม่ทั้งหมด ให้คณะกรรมการได้เสนอแนะในวงกว้าง มีการพูดคุยถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อ GDP ที่ต่ำกว่าปกติ ดอกเบี้ย หลายๆ เรื่อง รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งทางคณะกรรมการบอกว่าต้องมีการนัดประชุมอีกครั้ง เพื่อความโปร่งใส และทุกฝ่ายจะได้มีการเสนอแนะอย่างชัดเจน
 
สำหรับปี 2567 จะเกิดโครงการนี้ขึ้นได้หรือไม่นั้น หากผลการศึกษาออกมาว่าสามารถทำได้ ไทม์ไลน์จะเลื่อนออกไปจากเดิมหรือไม่ หรือหากผลการศึกษาออกมาว่าไม่ควรกู้เงิน ก็อาจจะเลื่อนไปเป็นปีงบประมาณ 2568 เลยหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คิดว่าคงไม่ถึงขนาดนั้น เป็นไปได้ทั้งนั้น เพราะขึ้นอยู่กับข้อสรุปว่าเป็นอย่างไร จะต้องรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการก่อน ว่าจะมีวิธีไหนอย่างไร ยังไม่ได้บอกว่าไทม์ไลน์จะขยับล่าช้าออกไป เพราะขณะนี้ยังอยู่ในกรอบเวลาของการศึกษา และ 30 วันยังอยู่ในเงื่อนไข ส่วนแผนการกู้เงิน 5 แสนล้านบาท ออกเป็น พ.ร.บ.เงินกู้ หรือไม่ก็ต้องรอฟัง
 
ผู้สื่อข่าวถามว่า ต้องมีการทบทวนกรอบการแจกเงินดิจิทัลหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “ได้มีการทบทวนแล้ว ถ้าย้อนไปตั้งแต่ต้น หลายท่านแนะนำมาว่าอย่าแจกคนรวย ซึ่งได้ถามกลับไปยังคนที่แนะนำว่า บอกผมหน่อยว่าคนรวยคือเงินเดือนเท่าไร ก็ไม่มีใครบอก เราเองก็ไปคิดมาว่าคนรวยคือเงินเดือน 70,000 บาท ผมก็ถูกต่อว่ามาว่า 70,000 ก็ยังมีหนี้ล้นพ้นตัวอยู่ ผมไม่ใช่คนรวย ผมอยากได้ด้วย ฉะนั้นจะให้ผมตัดตรงไหน นโยบายทีแรกได้บอกว่าเราแจกทุกคนที่อายุ 16 ปี พอบอกว่าผมรับฟังความคิดเห็นมา บอกว่าให้แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบาง บอกผมหน่อย ให้เป็นเอกฉันท์เลย แล้วมาพูดคุยกันดีกว่า”  

เช็กสถิติหวยออกย้อนหลัง 15 ปี งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์

กทม.เตือนฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ ทะลุระดับสีแดง 17 เขต!

งานนี้พระจะไม่ยุ่ง! ไม่ขอเป็นพยานให้ป้าฮุบบ้านปมคดีครอบครองปรปักษ์

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ