ปรับปรุงภาษีไวน์ - สุราแช่ ลดภาษีสถานบันเทิงหนุนการท่องเที่ยว เริ่ม 23 ก.พ.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เผยแพร่กฎกระทรวง ปรับโครงสร้างจัดเก็บภาษีไวน์ ไวน์ผลไม้ สุราแช่พื้นบ้าน ลดภาษีกิจการสถานบันเทิง สนับสนุนการท่องเที่ยว มีผล 23 ก.พ.เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2567 เพื่อปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรสำหรับสุราแช่ และลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจประเภทไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์

โดยท้ายประกาศ ระบุเหตุผลในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ว่า เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.2567 เป็นต้นไป

Air Japan แจงเหตุยกเลิกเที่ยวบิน อากาศยานขัดข้อง คาดเปิดให้บริการ 23 ก.พ.นี้

ผู้ปกครองโปรดทราบ ปล่อยลูกออกมาแว้น เจอปรับรายละ 10,000 บาท

 

ปรับอัตราภาษี ลดภาษีไวน์ สุราแช่ ลดภาษีสถานบันเทิง ราชกิจจานุเบกษา
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ส่งผลให้มีการปรับอัตราภาษี ดังนี้ 

สุราแช่

เบียร์ อัตราภาษีตามมูลค่า 22% อัตราภาษีตามปริมาณ 430 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น อัตราภาษีตามมูลค่า 5% อัตราภาษีตามปริมาณ 1,000 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

สุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์ที่ทำจากองุ่นที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 7 ดีกรี อัตราภาษีตามมูลค่า 0% อัตราภาษีตามปริมาณ 900 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

อุ กระแช่ สาโท หรือสุราแช่ พื้นเมืองอื่น และสุราแช่ที่ใช้วัตถุดิบเป็นน้ำตาลหรือข้าว ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี อัตราภาษีตามมูลค่า 0% อัตราภาษีตามปริมาณ 150 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

สุราแช่ที่มีการผสมสุรากลั่นและมีแรงแอลกอฮอล์ 7 ดีกรี อัตราภาษีตามมูลค่า 10% อัตราภาษีตามปริมาณ 255 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

สุราแช่อื่นๆ อัตราภาษีตามมูลค่า 10% อัตราภาษีตามปริมาณ 150” บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

สุราแช่ที่ผลิตโดยมิใช่เพื่อการค้า

เบียร์ อัตราภาษีตามมูลค่า 0% อัตราภาษีตามปริมาณ 430 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น อัตราภาษีตามมูลค่า 0% อัตราภาษีตามปริมาณ 1,000 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

สุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์ที่ทำจากองุ่นที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 7 ดีกรี อัตราภาษีตามมูลค่า 0% อัตราภาษีตามปริมาณ 900 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

อุ กระแช่ สาโท หรือสุราแช่ พื้นเมืองอื่น และสุราแช่ที่ใช้วัตถุดิบเป็นน้ำตาลหรือข้าว ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี อัตราภาษีตามมูลค่า 0% อัตราภาษีตามปริมาณ 150 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

สุราแช่ที่มีการผสมสุรากลั่นและมีแรงแอลกอฮอล์ 7 ดีกรี อัตราภาษีตามมูลค่า 10% อัตราภาษีตามปริมาณ 255 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

สุราแช่อื่นๆ อัตราภาษีตามมูลค่า 10% อัตราภาษีตามปริมาณ 150” บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

นอกจากนี้ยังปรับลดอัตราภาษี ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ โดยให้รวมถึงสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 น. โดยให้มีผลตั้งแต่ 23 ก.พ. – 31 ธ.ค. 2567

ที่มา : กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2567

ปรับอัตราภาษี ลดภาษีไวน์ สุราแช่ ลดภาษีสถานบันเทิง ราชกิจจานุเบกษา
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2567

ปรับอัตราภาษี ลดภาษีไวน์ สุราแช่ ลดภาษีสถานบันเทิง ราชกิจจานุเบกษา
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2567

ปรับอัตราภาษี ลดภาษีไวน์ สุราแช่ ลดภาษีสถานบันเทิง ราชกิจจานุเบกษา
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2567

ปรับอัตราภาษี ลดภาษีไวน์ สุราแช่ ลดภาษีสถานบันเทิง ราชกิจจานุเบกษา
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การปรับปรุงโครงสร้าง การจัดเก็บภาษีอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราแช่นั้น จะส่งผลทำให้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเหมาะสม เป็นสากล และช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในภาพรวมของประเทศ

เนื่องจากเป็นมาตรการที่จูงใจด้านราคาเพื่อให้เกิดการบริโภคของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในการใช้จ่ายซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

รวมถึง การตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวและใช้เวลาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น สำหรับในส่วนของการปรับลดอัตราภาษีให้สถานบริการจะเป็นมาตรการระยะสั้น มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้กลับมาฟื้นตัว และส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 

 

ภาษีสุรา กรมสรรพาสามิต
กรมสรรพาสามิตปรับลดอัตราภาษี ไวน์ สุราแช่ สถานบันเทิง

ภาษีสุรา กรมสรรพสามิต
ขั้นตอนการนำเข้าและการชำระภาษีไวน์ เพื่อขายในประเทศ

ปฏิทินวันพระ 2567 เช็กวันสำคัญทางศาสนา-วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่เท่าไร

“เนย ปภาดา” ประกาศเลิกสามี ยุติชีวิตคู่หลังแต่ง 2 ปี

เปิดภาพเรือหลวงสุโขทัย ไทย-สหรัฐฯ ปฏิบัติค้นหา-ปลดวัตถุอันตราย

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ