BDMS ก้าวสู่ปีที่ 53 สู่ความยั่งยืนทางการแพทย์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
BDMS ก้าวสู่ปีที่ 53 ผู้นำเครือข่าย Healthcare สู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางการแพทย์ (Medical Sustainability)

BDMS เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร สู่บริการทางการแพทย์อย่างยั่งยืน

BDMS ครองอันดับหนึ่ง ผู้นำในดัชนี DJSI ปี 2566 กลุ่มการบริการทางการแพทย์

26 กุมภาพันธ์ 2567 ครบรอบ 52 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 53 ของการก่อตั้ง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งรู้จักกันในชื่อ BDMS หรือ Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited เครือข่ายกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

จากจุดเริ่มต้นการก่อตั้ง “โรงพยาบาลกรุงเทพ” ในปี 2515 ก้าวเข้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2534 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในปี 2537

 

BDMS ก้าวสู่ปีที่ 53 เส้นทางความสำเร็จ สู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางการแพทย์ BDMS
BDMS หรือ Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limiteds

เป็นเวลากว่า 52 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 53 ที่ BDMS มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร และเป็นธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ส่งเสริมให้ระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโต

BDMS ตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจ บุคลากร และการให้บริการอยู่เสมอ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจริยธรรม

โดยได้รับ 2 รางวัล ในกลุ่ม Business Excellence จากงาน SET Awards 2023 ได้แก่ รางวัล Best Innovative Company Awards และ Best Investor Relations Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท และได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566 อยู่ในระดับ AA ของกลุ่มธุรกิจบริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรม รวมถึงความเชื่อมั่นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน

ปัจจุบัน BDMS ภายใต้การดำเนินการของ 6 กลุ่มโรงพยาบาล ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล และ BDMS Wellness Clinic มีโรงพยาบาลรวม 58 แห่ง มีเตียงรองรับผู้ป่วย 8,434 เตียง นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (เอ็น เฮลท์) ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล และบริษัท เซฟดรักเซ็นเตอร์ จำกัด (เซฟดรัก) ร้านขายยาและเวชภัณฑ์

ไม่เพียงแต่การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่ BDMS ยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางการแพทย์ (Medical Sustainability) ส่งผลให้ได้รับเลือกให้ขึ้นเป็นที่ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก (DJSI World) ในกลุ่มการบริการทางการแพทย์ ปี 2023 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยคะแนนอันดับ 1 มิติด้านสังคม ของกลุ่มธุรกิจการบริการทางการแพทย์ จากการประเมินของ S&P Global นับเป็นความภาคภูมิใจของทั้ง BDMS ทั้งนักลงทุน พนักงาน คู่ค้า ผู้รับบริการ รวมถึงชุมชนรอบโรงพยาบาล ที่มีโอกาสได้ร่วมทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมไทยและสังคมโลก

BDMS ก้าวสู่ปีที่ 53 เส้นทางความสำเร็จ สู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางการแพทย์ BDMS
พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดเผยถึงกลยุทธ์ และเป้าหมายของการมุ่งสู่การเป็น Medical Sustainability ที่มีเกณฑ์ใช้ชี้วัดความยั่งยืนเหมือนกันทั่วโลก ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ 3 ข้อ คือ ESG ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม (E – Environment) , สังคม (S – Social) และ หลักธรรมาภิบาล (G – Governance)

พญ.ปรมาภรณ์ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นเมื่อ 3 ปีที่แล้วว่า เมื่อ BDMS ประสบความสำเร็จแล้วจากเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความท้าท้ายและก้าวต่อไป คือ การมุ่งสู่ระดับโลก อย่าง Dow Jones Sustainability Index (DJSI) โดยตัดสินใจทำโดยที่ไม่มีต้นแบบในกลุ่ม Healthcare จากประเทศไทยรวมถึงในระดับเอเชียแปซิฟิก โดยสิ่งที่ BDMS เริ่มทำได้ก่อน คือ S -  Social  เป็นพื้นฐานที่แต่ละโรงพยาบาลทำอยู่แล้ว 50 กว่าแห่ง

BDMS ก้าวสู่ปีที่ 53 เส้นทางความสำเร็จ สู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางการแพทย์ BDMS
ผู้นำ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

พญ.ปรมาภรณ์ กล่าวต่อว่า เมื่อตัดสินใจเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่ม Healthcare ที่เดินหน้าไปสู่ระดับโลก สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ คือ เรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เรื่องของผู้นำระดับสูงหรือผู้นำองค์กรที่ทุกคนต้องเดินไปพร้อมกัน แต่ต้องทำการสื่อสารไปทุกระดับ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่สุดคือ ความยั่งยืน

เมื่อความท้าทายแรกประสบความสำเร็จ จากความร่วมมือของทุกคนในองค์กร ที่มีเป้าหมายชัดเจนทั้งสำหรับตัวเองและองค์กร ความท้าทายถัดไป สำหรับปี 2567 คือ การสร้างชวนเครือข่ายธุรกิจ Healthcare เดินหน้าสู่ความเป็น Medical Sustainability ไปด้วยกัน

เราคิดว่า หากธุรกิจ Health Care ร่วมกันสร้าง Medical Sustainability ซึ่งเรายินดีให้คำปรึกษา เพราะเชื่อว่าการทำด้วยกันจะสร้าง Impact ที่ดีกว่า แล้วอาจจะทำให้เราเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับธุรกิจที่เป็นสายสุขภาพ

พญ.ปรมาภรณ์ กล่าวอีกว่า การที่จะทำให้ ธุรกิจ Healthcare มาอยู่ในจุดที่ BDMS ทำได้ สำหรับโรงพยาบาลอื่นๆ สามารถเริ่มได้เลย เพราะทุกแห่งมีพื้นฐานอยู่แล้ว ที่ผ่านมาอาจไม่ได้ทบทวนดูก็เลยคิดว่ามันยากเหมือนที่เราเคยคิดมาก่อน และเรายินดีเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำเพราะเราเชื่อว่าทำด้วยกันก็จะมี Impact ที่ดี

ทั้งหมดเป็นความท้าทายของ BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และอยู่ใน 5 อันดับแรกของโลก ในวาระก้าวสู่ปีที่ 53 ที่มีหมุดหมาย มุ่งหวังสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางการแพทย์ ยกระดับมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพในระดับสากล

เดชา เผย ทนายคู่กรณีไม่ยอมถอนคำร้องครอบครองปรปักษ์ แม้ผู้ตายกราบเท้าก็ไม่ยอมถอนให้

เกิดอะไรขึ้น กับ บิตคอยน์ ราคาร้อนแรงตลอดวัน ทะยาน 2 ล้านบาท!

นศ.-ศิษย์เก่า "อุเทนถวาย" รวมตัวแสดงพลัง 5 จุด ค้านย้ายสถาบัน!

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ