เตรียมออกกฎคุมก่อสร้างภาครัฐ สกัดซ้ำรอย พระราม 2 ยาวนาน 7 ชั่วโคตร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผลพวงจากความยืดเยื้อของการก่อสร้างถนนพระราม 2 จนได้ชื่อว่า ถนนเจ็ดชั่วโคตร ล่าสุด กระทรวงการคลัง เตรียมออกมาตรการควบคุมการก่อสร้างงานของภาครัฐ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้า ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้างนั้น โดยเริ่มต้นจากถนนพระราม 2 

ความคืบหน้าล่าสุด กรมบัญชีกลางอยู่ในระหว่างการเสนอมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการและเพิ่มโอกาสการแข่งขัน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 มาตรการสำคัญ ดังนี้

ถนนพระราม 2 สร้างชาตินี้ เสร็จชาติไหน? กับฉายา "ถนนเจ็ดชั่วโคตร"

"เศรษฐา" คุยตัดเกรดผู้รับเหมาเอกชน เหตุสร้างถนนพระราม 2 ยืดเยื้อ

ไทม์ไลน์ 54 ปี ก่อสร้างถนนพระราม 2 นานกว่าสร้าง “พีระมิดกีซา

 

ถนนพระราม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ผลพวงจากความยืดเยื้อของการก่อสร้างถนนพระราม 2 จนได้ชื่อว่า ถนนเจ็ดชั่วโคตร ล่าสุด กระทรวงการคลัง เตรียมออกมาตรการควบคุมการก่อสร้างงานของภาครัฐ

1. มาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

1.1 เพิ่มหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง คือ ออกหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง โดยเพิ่มเครื่องมือให้กับหน่วยงานของรัฐให้สามารถระงับหรือจำกัดการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการได้ 

หากผู้ประกอบการรายใดมีผลการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานจนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

1.2 การลงโทษผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณภาพ โดยจะคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง โดยจะนำผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการแต่ละสัญญามาประกอบการพิจารณาในการปรับลดระดับชั้นการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

รวมทั้งเพิ่มมาตรการลงโทษ สำหรับผู้ประกอบการที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีโทษสูงสุดคือการเพิกถอนใบทะเบียน

1.3 การเพิ่มคุณภาพผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการให้มีการเพิ่มข้อกำหนดมาตรฐานการทำงานสำหรับการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการชั้นพิเศษ เช่น ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานและคุณภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยจะให้ผู้ประกอบการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการขอใบรับรอง

และ มาตรการที่สอง คือ การเพิ่มโอกาสการแข่งขัน

กรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง โดยเพิ่มสิทธิในการเสนอราคาผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ชั้น 1 ให้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างในมูลค่างานที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้มีโอกาสขึ้นชั้นและมีโอกาสในแข่งขันมากขึ้น

ภาคต่อ! ถนนพระราม 2 ถูกแซวอีก รายการ "สุขชาวบ้าน" อัดคลิปเวอร์ชัน 2567

ฟังคำตอบกรมทางหลวง! ทำไมถนนพระราม 2 สร้างไม่เสร็จ?

สุริยะ เดดไลน์สร้างถนนพระราม 2 ให้เสร็จกลางปี 68

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ