นายกฯ มั่นใจดึงนทท.เข้าไทยตามเป้า ผลักดันอาเซียนศูนย์กลางท่องเที่ยว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นายกรัฐมนตรี มั่นใจดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยตามเป้า พร้อมเปิดตัวแคมเปญ Amazing Thailand : Your Stories Never End กระตุ้นตลาดต่างประเทศ

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม The Amazing Thailand Networking Event with the Prime Minister of Thailand ณ อาคาร City Cube Berlin ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเข้าร่วมงาน Internationale Tourismus Borse หรือ ITB  Berlin 2024  ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. และผู้บริหาร ททท. รวมถึงสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน

ททท. นำทัพท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน ITB Berlin 2024

นายกฯ ตั้งเป้าสนามบินสุวรรณภูมิติด 1 ในสนามบิน Top 50 ของโลก

เศรษฐา ทวีสิน ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี มั่นใจดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยตามเป้า

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเข้าร่วมงาน ITB Berlin 2024 นี้เป็นการมาร่วมงานครั้งแรก และเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2567 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 3.5 ล้านล้านบาท ขณะที่สำหรับตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ททท.ได้ตั้งเป้านักท่องเที่ยวจำนวน 8.5 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 664,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินนโยบาย Ease of Traveling เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจในการเดินทางมาสู่ประเทศไทย เพื่อท่องเที่ยวหรือการค้าการลงทุน  อาทิ การยกเว้นวีซ่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา การขยายเวลาการยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติคาซัคสถานซึ่งเป็นอีกกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในไทย

นอกจากนี้ ยังได้ยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไต้หวัน และอินเดียถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567  ตลอดจนยกเว้นวีซ่า และขยายระยะเวลาให้นักท่องเที่ยวรัสเซียอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วันจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 และการยกเลิกการกรอกใบ ตม.6 ที่ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ซึ่งสำหรับตลาดยุโรป รัฐบาลจะดำเนินการเจรจาขอฟรีวีซ่ากับประเทศในกลุ่มเชงเก้นเช่นเดียวกัน และสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน รัฐบาลจะหารือร่วมกันในการเปิด “One Visa, Free your Destination” เพื่อให้สามารถเดินทางภายในภูมิภาคได้อย่างไร้รอยต่อ 

The Amazing Thailand Networking Event with the Prime Minister of Thailand ทำเนียบรัฐบาล
งาน The Amazing Thailand Networking Event with the Prime Minister of Thailand

นอกจากนี้ รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรอง นอกเหนือจากเมืองหลักที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้ว เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และเปี่ยมด้วยคุณค่าในจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย รวมถึงรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการปรับกฎระเบียบให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว เช่น ขยายเวลาเปิดสถานบริการ เวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลไทยจะดึงเอาวัฒนธรรม งานประเพณี อัตลักษณ์ของประเทศซึ่งเป็น soft power ที่โดดเด่นมาเป็นจุดขาย เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายให้กับนักท่องเที่ยว โดยยกระดับงานประเพณีที่สำคัญให้เป็นเทศกาลระดับนานาชาติ ซึ่งในวาระอันใกล้นี้ คือ เทศกาลมหาสงกรานต์ ที่ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  โดยได้จัดกิจกรรม Maha Songkran World Water Festival 2024 ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่และส่งเสริมให้มีการจัดงานทั่วประเทศ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และประชาสัมพันธ์ให้งานสงกรานต์ของไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากล ชูจุดขายเป็นเสน่ห์ของประเทศไทย ให้โดดเด่นในสายตาประชาคมโลก นอกจากนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนการจัดเทศกาลระดับนานาชาติอื่น ๆ ในประเทศไทย รวมถึงเทศกาลดนตรี คอนเสิร์ต อีกด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการบินของอาเซียน รัฐบาลไทยได้มีแผนในการสร้างท่าอากาศยานนานาชาติล้านนาและท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 40 ล้านคนต่อปี ในขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงของการเดินทาง ปรับปรุงยกระดับท่าอากาศยานต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศและการต่อเที่ยวบินในประเทศให้เต็มประสิทธิภาพ  โดยปรับปรุงกระบวนการภาคพื้นดินและลดระยะเวลากระบวนการผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก ขยายและปรับการจัดสรรสล็อตขึ้นลงอากาศยานให้เหมาะสมกับการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศมากขึ้น ลดค่าบริการขึ้นลงอากาศยานและเพิ่มค่าธรรมเนียมการ Delay เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนและรองรับเที่ยวบินให้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานความปลอดภัยทั้งกระบวนการภาคพื้นดินและทางอากาศ รวมถึงจะร่วมมือกับพันธมิตรสายการบินต่าง ๆ ในการขยายเส้นทางบินใหม่ และเพิ่มเที่ยวบินสู่จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยให้ ททท.เตรียมจัดกิจกรรม “Air-mazing Thailand : The Amazing Airline FAM Trip” เพื่อโชว์ศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการบิน (Aviation Hub) ที่เชื่อมโยงการเดินทางของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง

 

มวยไทย ทำเนียบรัฐบาล
มวยไทย soft power ที่โดดเด่น

ภายในงาน ททท. ได้เปิดตัวแนวคิดในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับตลาดต่างประเทศ Amazing Thailand : Your Stories Never End นำเสนอเรื่องราวที่บอกเล่าอย่างไม่รู้จบ ผ่านการส่งต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเป็นการต่อยอดแนวคิดทางการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวสำหรับตลาดต่างประเทศที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่มีความหมายต่อตนเอง สังคม ผู้คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม จากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย (Meaningful Travel) และเกิดเป็นความทรงจำ ความประทับใจที่มีคุณค่าและไม่อาจลืมเลือนได้ (Unforgettable Experience) นำเสนอสินค้า บริการทางการท่องเที่ยวและประสบการณ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยผ่านเรื่องราวที่แสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าทุกการเดินทางมาเมืองไทยไม่ได้จบลงที่แค่การได้มายังประเทศไทย แต่ยังคงเป็นเรื่องราวความประทับใจอยู่ในความทรงจำที่พร้อมจะถูกบอกเล่าต่อไปอย่างไม่รู้จบ

ผลบอลยูโรป้า ลีก รอบ 16 ทีม นัดแรก ลิเวอร์พูล บุกถล่ม สปาร์ต้า ปราก 5-1

ชวนรู้จัก "ดาวตก-อุกกาบาต-ดาวหาง" สามวัตถุนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร

เปิด 15 คำหาเสียง “โดนัลด์ ทรัมป์” หากได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ