"ปกรณ์" งง กระแสกู้เงิน ธ.ก.ส. แจกเงินดิจิทัลฯ ยืนยันไม่มีหารือในบอร์ด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"ปกรณ์" งง กระแสกู้เงิน ธ.ก.ส. แจกเงินดิจิทัลฯ ยืนยันไม่มีหารือในบอร์ด ใช้ ม.28 ได้ แต่ต้องกำหนดเป็นการเสนอ ครม. แต่หากเสนอขอความเห็นชอบกฤษฎี ต้องเป็นไปตามขั้นตอน

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึง กรณีที่คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัล วอลเล็ต เห็นชอบ ให้ใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)  มาดำเนินการในโครงการแจกเงินดิจิทัลฯ ว่าในวันประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ มีการพูดถึงแหล่งเงินว่ามาจาก 3 แหล่งคือ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ปี  2568 และส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินการตามมาตรา 28 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร ประมาณ 1.7 แสนล้านบาท

คอนเทนต์แนะนำ
จ่อใช้ แอปพลิเคชัน ทางรัฐ แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท
ธอส.ลดอัตราดอกเบี้ย MRR 0.105% ต่อปีมีผล 14 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

กู้เงิน ธ.ก.ส. ทำ ดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท ทำเนียบรัฐบาล
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ซึ่งจะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับงบประมาณ ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องการกู้เงินจาก ธ.ก.ส ในที่ประชุม จึงไม่ทราบว่ามีการนำเรื่องกู้เงินมาจากไหน 

พร้อมกันนี้นายปกรณ์ ยังชี้แจงว่า การดำเนินโครงการตามมาตรา 28 สามารถทำได้ แต่จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดเป็นโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

แต่ตนยืนยันได้ว่าในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ผ่านมา ไม่มีการพูดเรื่องการใช้เงินจาก ธ.ก.ส สำรองจ่ายไปก่อนในฐานะโครงการหรือกิจกรรมของรัฐ 

ซึ่ง การดำเนินการตามมาตรา 28 นายปกรณ์ ยืนยันว่า ต้องให้กับเกษตรกรเท่านั้น ส่วนรายละเอียดเรื่องการดำเนินโครงการการตรวจสอบว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงหรือไม่ เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะต้องไปดูแลเหมือนกับทุกโครงการที่ผ่านมา 

เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส. อยากให้กฤษฎีกาตรวจสอบข้อกฎหมายก่อนว่า ขัดกับ พ ร.บ. ธ.ก.ส.หรือไม่ จะส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้าไปอีกหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า หากมีการนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี สำนักงานกฤษฎีกาจะสามารถเสนอความเห็นได้เอง แต่ถ้าเป็นการส่งเรื่องเพื่อขอหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา จะต้องเป็นไปตามกระบวนการในการขอความเห็น จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนตามขั้นตอนของการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น กระทรวงการคลัง ถ้าหาข้อยุติไม่ได้จึงจะไปสู่กฤษฎีกา ซึ่งก็จะต้องมีการนัดประชุมอย่างน้อย 2-3 ครั้ง

จึงจำวันที่ใช้ได้ว่าจะเข้าตามหลักการของ พ ร.บ. ธ.ก.ส. หรือไม่ จึงไม่ทราบว่าจะส่งผลให้มีความล่าช้าหรือไม่เพราะไม่รู้ว่าจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อไหร่ แต่หากมีการเสนอผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่แล้ว ก็เป็นเพียงหลักการของแหล่งที่มาเงินทั้งจาก 3 แหล่งเท่านั้น

เมื่อถามว่าการใช้เงินตามมาตรา 28 กับการใช้เงินของ ธ.ก.ส.เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า เป็นคนละส่วนกัน การใช้เงินตามมาตรา 28 จะมีการกำหนดโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ และประเมินข้อดีข้อเสียข้อเสีย ประเมินทางเลือกอื่น ตามมาตรา 27 ด้วย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรา 28 หากไม่ผ่านธ.ก.ส. จะเป็นหน่วยงานอื่น ได้หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังว่าจะมองอย่างไร เพราะเป็นผู้ริเริ่มโครงการ

ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหาก หากใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการอนุมัติโครงการ ของ ธ.ก.ส.ในการดำเนินการ จัดเงินดิจิทัล วออลเล็ต  10,000 บาท อาจจะเข้าหลักขัดกันของผลประโยชน์ นายปกรณ์ บอกว่า เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ท่านสวมหมวกในฐานะประธาน ธ.ก.ส. ซึ่งทุกเรื่องก็เป็นอย่างนี้

อย่างไรก็ตาม นายปกรณ์ กล่าวว่า ส่วนตัวไม่รู้สึกหนักใจที่ต้องเขามาดำเนินการเรื่องนี้ เพราะถือเป็นหน้าที่ของกฤษฎีกาอยู่แล้ว ในการดูแลให้รัฐบาลดำเนินการชอบด้วยกฎหมาย อย่าไปคิดมาก

ภูมิธรรม เวชยชัย ช่างภาพพีพีทีวี
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์

ภูมิธรรม ยัน ดิจิทัล วอลเล็ตไม่ได้เอื้อประโยชน์กลุ่มทุน 

ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยยืนยันว่า เป็นโครงการที่รัฐบาล เตรียมพร้อมอย่างดีแล้ว ส่วนความคิดเห็นก็นำมากลั่นกรอง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศความชัดเจนไปแล้ว มั่นใจว่า การใช้เงินตามมาตรา 28 ถือเป็นกลไกตามปกติไม่มีปัญหา

ส่วนเงินงบประมาณปี 2567 ที่เหลือก็จะต้องพิจารณาดูว่าจะใช้ตรงไหนได้บ้าง ส่วนเงินงบประมาณปี 2568 ก็มีการการเงินไว้ซึ่งไปปกติที่มีการทำโครงการพิเศษ ถ้าหากไม่พอก็สามารถเอามาใช้ได้ การทำงานที่จะช่วยวิกฤตของประเทศไม่ใช่การแจกเงินย้ำว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกฎหมายก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะทุกฝ่ายได้พิจารณาดูแล้วทั้งกฤษฎีกาสภาพัฒน์ก็ช่วยดูแล้วและมีมติเห็นพ้องต้องกัน

ส่วนที่เปิดโอกาสให้ร้านสะดวกซื้อ เข้าร่วมโครงการได้จะเป็นการ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนหรือไม่ นายภูมิธรรม ระบุว่า ขออย่าคิดเรื่องเอื้อหรือไม่เอื้อ รัฐบาลให้ความสำคัญกับคนตัวเล็ก แต่ว่าจะให้ความสะดวกเหมือนที่เคยคิดเอาไว้ตั้งแต่แรก จากเดิมใช้ได้ภายใน 4 กิโลเมตรก็ขยายมาเป็นอำเภอ พอขยายมาเป็นอำเภอ เพื่อให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้น และทำให้เศรษฐกิจกระเตื้อง ถึงอยากให้มีแหล่งใช้เงินได้มากเพื่อกระตุ้นการอุปโภคบริโภค แล้วการขับเคลื่อนหน่วยราชการและเอกชนต่างๆก็จะทำให้เกิดการจ้างงานการขยายการผลิตก็จะเกิดสิ่งที่ดีขึ้น 

อย่างกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลเรื่องร้านค้า ตอนนี้มีการเตรียมการร้านค้ามีให้มากที่สุด หากมีร้านค้าในชุมชนมากที่สุด ประชาชนก็จะซื้อที่ใกล้ แต่หากไม่มีประชาชนก็ต้องไปหาที่อื่นที่กว้างกว่านั้น ยังว่าให้หัวใจของดิจิทัล วอลเล็ต อยู่ที่การกระตุ้นเศรษฐกิจ และให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยได้ ซึ่งการจับจ่ายใช้สอยก็นำไปสู่การหมุนเวียนของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มองตรงนี้ดีกว่าหากมองทุกจุดก็ไม่ต้องทำอะไรเลย

เป็นไปได้หรือ? ประชาชนสงสัยดูไบฝนตกหนัก-น้ำท่วมเพราะ “ฝนเทียม”

ผลบอล UCL เรอัล มาดริด ชนะจุดโทษ แมนฯ ซิตี้ ส่งทีมอังกฤษสูญพันธุ์

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 17 – 26 เม.ย. เตือนฝนเพิ่มขึ้น ระวังพายุฤดูร้อน!

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ