ตุ้ย เกียรติกมล กับเมนู ผัดเส้นไวไวเนื้อเปื่อยไส้กรอกโชริโซ่