“รู้จัก "มิน-จันจิรา" สาวสวยเจ้าของเสียงขับเสภาละครจักรๆ วงศ์ๆ