สูตร “เทนเดอร์ลอยน์ครีมทรัฟเฟิลเห็ดแชมปิญอง” ฝีมือ “กอล์ฟ เบญจพล”