เอ๋ กลอรี่ - แหวน สองนางฟ้าพาปั่น เผยเทคนิคออกกำลังกายให้ไม่เจ็บตัว