พิษโควิด-19 ญี่ปุ่นยกเลิกจัดเทศกาลเด็กผู้ชาย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและประเพณี และหนึ่งในนั้นคือ เทศกาลเด็กผู้ชาย (Boy’s festival) ซึ่งจะมีขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี โดยมีธงปลาคาร์ฟ หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Kodomo no hi เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเทศกาลนี้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์