New Normal โยคะ เว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย ป้องกันโควิด-19


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แคนาดาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทางการทยอยผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มทางสังคม และเปิดโอกาสให้พลเมืองปรับตัวใช้ชีวิตภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal)

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ