“ปราสาทนครธม” เมืองหลวงเก่าแก่อาณาจักรขอม

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


นครธมเป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขอม มีความหมายว่า เมืองใหญ่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในเขตนครธมมีพระราชวังและปราสาทหินมากมาย ตั้งอยู่ห่างจากนครวัดไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่กว้างใหญ่ ความพิเศษของที่นี่จะไม่มีกำแพงเหมือนปราสาทอื่น แต่จะใช้กำแพงเมืองเป็นปราสาทแทน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ไลฟ์สไตล์