เรือใบตระกูลมด เรือใบจากฝีพระหัตถ์และพระอัจฉริยภาพส่วนพระองค์