อัศจรรย์! ความคล้ายคลึงกันของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9


โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

เผยแพร่
จะเป็นความบังเอิญหรือไม่ ขอให้ท่านได้พิจารณาไตร่ตรองกันตามอัธยาศัย แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้น ความบังเอิญไม่มีในโลก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์