ดร. สุเมธ รำลึกคำสอนในหลวงรัชกาลที่ 9  “ให้เป็นเศรษฐีอย่างยั่งยืน  ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” 


โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

เผยแพร่
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์