เห็นโลกกว้างขึ้น เห็นตัวเองเล็กลง ตอน ขี่มังกรดำดินที่ปักกิ่ง