นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีการ "ถ่ายโอนความทรงจำ" แล้วจริงหรือ?

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หน่วยความจำเป็นส่วนสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ แม้หลายทศวรรษของการวิจัยเรายังไม่ทราบว่าวิธีที่พวกมันจะถูกสร้างขึ้นหรือเก็บไว้ในส่วนลึกของความจำ ความคิดที่กว้างขวางเกี่ยวข้องกับความเป็นปึกแผ่นของ synaptic มีหลักฐานใหม่ที่อาจส่งผลต่อการวิจัยในหน่วยความจำครั้งนี้

TOP ไลฟ์สไตล์