เกิดอะไรชึ้น? ถ้าอินโดนีเซียไม่ได้ประกาศเอกราช

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


อินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่อยู่แถบเอเชียใต้ได้รับความนิยมอย่างมากในเรื่องของการท่องเที่ยว อีกทั้งครั้งนี้ประเทศอินโดนีเซียยังได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 แต่ถ้ามองในแง่มุมของประวัติศาสตร์แล้ว หากอินโดนีเซียไม่ได้ประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร

TOP ไลฟ์สไตล์