สาเหตุที่ทำให้ “ลิงอุรุงอุตัง” ใกล้สูญพันธุ์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ถ้าพูดถึงสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกแล้ว สัตว์ที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงคือ “ลิงอุรังอุตัง” ปัจจุบันลิงอุรังอุตังเป็นสัตว์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก แม้จะได้รับการคุ้มครอง แต่ก็ยังคงถูกรุกล้ำจากพวกมนุษย์

TOP ไลฟ์สไตล์