อาการ “ซีกานิค เอฟเฟกต์” (Zeigarnik Effect) คืออะไร