15 กันยายน "วันประชาธิปไตยสากล"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราได้รับการยอมรับ วันที่ 15 กันยายน เป็นวันประชาธิปไตยสากล คือ ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการสำรวจสาเหตุและวิธีที่คุณควรต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

TOP ไลฟ์สไตล์