การถ่ายภาพชีวิตสัตว์ป่า สิ่งแรกที่ต้องมี คือ จิตสำนึกที่ดี