"เรื่องเล่าเมื่อเข้าป่า" ออกไปเห็นโลกกว้างขึ้น เห็นตัวเองเล็กลง