PP Boys and Girls | pptv ตาหาพิธีกรและนักแสดงหน้าใหม่

ช่องทางการรับสมัคร

1.สมัครด้วยตนเอง (สำหรับผู้ที่อาศัยหรือศึกษาใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)

ผู้สมัครต้องเตรียมตัวแนะนำตัว และแสดงความสามารถ ต่อหน้าคณะกรรมการ ไม่เกิน 1 นาที
และยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ลาน Fashion Zone ชั้น LG สยามสแควร์วัน
เปิดรับสมัครเวลา 11.00 - 14.00 น.
และ Audition ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป
หลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง

1. รูปถ่ายเต็มตัว จำนวน 1 ใบ

2. รูปถ่ายครึ่งตัว จำนวน 1 ใบ

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

4. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง 20 ปี

5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

สามารถดาวน์โหลด หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองได้ที่ >> ดาวน์โหลดหนังสือยินยอม
และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> ดาวน์โหลดใบสมัคร

2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด)

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2561
สามารถกรอกใบสมัคร และส่ง Clip แนะนำตัว ความยาวไม่เกิน 1 นาที ได้ที่ >> กรอกใบสมัครออนไลน์

รางวัล

ผู้ชนะการประกวด PP Boys & Girls จำนวน 6 คน จะได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา คนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท พร้อมทั้งโอกาสได้ร่วมงานกับสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 ในการเป็นพิธีกรและนักแสดง

ประกาศผลรอบแรก

ประกาศผู้เข้ารอบจำนวน 30 คน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ทาง www.pptvhd36.com/ppboysandgirls และ Facebook: PPTVHD36 บันเทิง

ผู้ผ่านคัดเลือก PP Boys & Girls รอบแรก 30 คน ต้องร่วมกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 

Make Over ร่วมถ่ายภาพ Profile : วันที่ 5 ธันวาคม 2561

กิจกรรมที่ 2

Workshop การแสดง กับแอคติ้งโค้ชชื่อดัง : วันที่ 8 ธันวาคม 2561

รอบตัดสิน PP Boys & Girls

กิจกรรมรอบตัดสิน PP Boys & Girls ผู้เข้ารอบ 30 คน จะต้อง Audition ต่อหน้าคณะกรรมการ
ณ สถานีโทรทัศน์ PPTVHD36 วันที่ 15 ธันวาคม 2561

คะแนนพิเศษ จากการ Vote

ผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมให้คะแนนพิเศษ PP Boys & Girls ที่ชื่นชอบ ด้วยการ Vote และ Share
บนช่องทาง Facebook:  PPTVHD36 บันเทิง
ตั้งแต่วันที่ 8-14 ธันวาคม 2561 
การโหวตกด Like และ Share จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนการตัดสินในรอบตัดสิน 20%

หมายเหตุ

• ผู้เข้ารอบ PP Boys & Girls ทั้ง 30 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการคัดเลือก หากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 118 0092

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 17.00 น. เท่านั้น