รักนี้ สะอาดเนี้ยบ Clean With Passion for Now

EP. 9 ความจริงในอดีต

วีดีโอถัดไป

EP.10 บทสรุป (ตอนจบ)

รักนี้ สะอาดเนี้ยบ Clean With Passion for Now

EP. 9 ความจริงในอดีต

ความสัมพันธ์ระหว่าง "กิลโอซล" กับ "จางซอนคยอล"  มีอันต้องสะดุดลงเพราะ "กิลโอซล" เกิดไปรู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับอดีตของ "จางซอนคยอล" ที่ไม่ค่อยดีนัก ... งานนี้จางซอนคยอลจะรับมืออย่างไร?

views-icon 4.22k