คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

โรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงสู่คน

วีดีโอถัดไป

เพศที่สามในมุมมองของสังคมไทย และสังคมต่างประเทศ

คิดบวก

โรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงสู่คน

ข่าวการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า  อาจทำให้สังคมรวมทั้งคนเลี้ยงสุนัขหลายท่านรู้สึกหวาดระแวงและไม่มั่นใจในความปลอดภัย มาเรียนรู้เรื่องโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงสู่คน  รวมถึงข้อควรปฏิบัติในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  ทั้งต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงและคนในบ้าน จาก ดร.พญ.วิรงค์รอง  เจียรกุล  รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการ  “คิดบวก” ทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 10.30 น. ทางช่อง PPTV HD 36

views-icon 54