คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

"ภาษีออกนอกประเทศ" ภาษีใหม่เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

วีดีโอถัดไป

เรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจดีๆ จากศักยภาพของหญิงไทย

คิดบวก

"ภาษีออกนอกประเทศ" ภาษีใหม่เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เพราะอะไร?ญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  เขาทำอย่างไรจึงสามารถผสมผสานความเจริญทางเทคโนโลยี ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต และความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างลงตัว  มาฟังคำตอบได้จาก ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคอลัมนิสต์เจ้าของนามปากกา  ‘เกตุวดี Marumura’  กูรูผู้รอบรู้เรื่องญี่ปุ่น

views-icon 30