คิดบวก

การเพิ่มโทษกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืน

คิดบวก

การเพิ่มโทษกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืน

วีดีโอถัดไป

พยาบาลไร้หมวก

คิดบวก

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

การเพิ่มโทษกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืน กระทำชำเรา รวมถึงการกระทำอนาจาร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สังคมไทยควรให้ความตระหนักรู้ และให้ความสำคัญในการปลูกฝังให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไม่ละเมิดซึ่งกันและกัน มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ เรื่องนี้กับ รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด  อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline