คิดบวก

"วน" โครงการรักษ์โลก ลดปริมาณขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม

คิดบวก

"วน" โครงการรักษ์โลก ลดปริมาณขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม

วีดีโอถัดไป

โรงเรียนทอสี สอนวิชาชีวิตด้วยวิธีพุทธ

คิดบวก

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

“วน” โครงการที่เกิดจากคนกลุ่มเล็กๆ ในเครือ บมจ.ทีพีบีไอ ที่มีความสนใจร่วมกันในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างสร้างสรรค์ โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาใช้ ด้วยการให้ความรู้ เสนอแนะวิธีการแยกขยะ และการเตรียมเศษพลาสติกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อวนนำกลับมาใช้ใหม่ ปัจจุบนโครงการนี้ขยายเพื่อส่งต่อไปสู่ชุมชน มหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ พบกับ แนวคิดของคุณวิค กมล บริสุทธนะกุล ผู้ริเริ่มก่อตั้ง โครงการ “วน”

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline