คิดบวก

เส้นทาง โครงการโอลิมปิกวิชาการ ของเด็กไทย

คิดบวก

เส้นทาง โครงการโอลิมปิกวิชาการ ของเด็กไทย
คิดบวก

วีดีโอถัดไป

เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

คิดบวก

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ที่มีการจัดค่ายการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสไปแข่งโอลิมปิกวิชาการ เป็นโครงการที่พัฒนาและเพิ่มทักษะทางวิชาการให้กับเยาวชนไทย ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานที่เด็กไทยสร้างชื่อเสียง อาจเป็นเครื่องการันตีความสามารถว่าเยาวชนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline