คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

" เติมเต็ม Refill Shoppe " ลด ละ เลิกขยะพลาสติก

วีดีโอถัดไป

หญิงแกร่งแห่ง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

คิดบวก

" เติมเต็ม Refill Shoppe " ลด ละ เลิกขยะพลาสติก

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาลัยธรรมศาสตร์ กับแนวคิดช่วยกันลดขยะพลาสติก รักษาสิ่งแวดล้อม นำร่องต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว เปิดร้าน “เติมเต็ม Refill Shoppe” ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังให้ผู้คนที่มาใช้บริการ โดยเฉพาะนักศึกษาเกิดการส่งผ่านพฤติกรรมของคนยุคใหม่ที่ใส่ใจโลก ไปสู่ผู้ปกครอง ซึ่งร้านค้าแบบเติม คืออีกทางเลือกที่น่าสนใจ โดยให้ผู้ซื้อสามารถช่วยกันลดขยะ เพียงแค่นำบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะมาใช้เติมผลิตภัณฑ์ต่างๆ เอง

views-icon 49
views-icon 49