คิดบวก

A-chieve อนาคตสดใส กับชีวิตที่ใช่และอาชีพที่ชอบ

คิดบวก

A-chieve อนาคตสดใส กับชีวิตที่ใช่และอาชีพที่ชอบ
คิดบวก

วีดีโอถัดไป

นักกฏหมายจิตอาสา

คิดบวก

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

คุณวิน นรินทร์  จิตต์ปราณีชัย ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท  A-Chieve Social Enterprise จำกัด จากเด็กวัยรุ่นธรรมดาที่ไม่รู้ว่าตัวเองสนใจเรียนอะไร แต่ชีวิตและความคิดเปลี่ยนไป เมื่อได้ไปทำกิจกรรมจิตอาสาในจังหวัดต่างๆกับเพื่อน จนเกิดเป็นแรงในการที่จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสังคมและหาวิธีที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคม จึงรวมทีมกับเพื่อนก่อตั้ง A-Chieve ธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมัธยม มีวิธีคิดและกระบวนการค้นหาตัวเอง เพื่อเลือกเส้นทางการเรียน และอาชีพที่ตนเองรักและตรงกับความชอบ ความถนัดและคุณค่าในชีวิตของตนเอง

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline