ปักหมุดสุดขอบโลก

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21.00 -21.30 น.

ยาคุสต์...วีถีเอเชียแห่งรัสเซีย

วีดีโอถัดไป

“ ไซบีเรีย...ไม่ได้มีแค่ความหนาว”

ปักหมุดสุดขอบโลก

ยาคุสต์...วีถีเอเชียแห่งรัสเซีย

เมื่อยาคุสต์...ดินแดนน้ำแข็งแห่งไซบีเรียตะวันออก เมืองที่เต็มไปด้วยอารยธรรมและวิถีชีวิตแบบชาวไซบีเรีย ที่มีทั้งวัฒนธรรม ภาษา และรูปร่างหน้าตาที่บ่งบอกถึงความเป็นชนเผ่าซาฮา ชนเผ่าดั้งเดิมของไซบีเรีย มาร่วมเดินทางเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาวเมืองยาคุสต์ ที่ผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคสมัยสหภาพโซเวียต จนถึงยุคปัจจุบัน รวมถึงวิถีความเป็นอยู่ที่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะของคนในเมืองที่หนาวที่สุดในโลก

views-icon 194