จันทร์ - ศุกร์ เวลา 23.30 - 00.00 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 00.00 - 00.30 น.

แฉ เมียนมาร์ซุ่มสร้างฐานทัพในหมู่บ้านโรฮิงญาเดิม : WORLD DIGEST

แฉ เมียนมาร์ซุ่มสร้างฐานทัพในหมู่บ้านโรฮิงญาเดิม : WORLD DIGEST

มีหลักฐานภาพถ่ายทางดาวเทียมยืนยัน ทางการเมียนมาร์สร้างสิ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นฐานทัพ ทับที่ดินที่เป็นที่อยู่เดิมของชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่

12