รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.00 น.

The Return of Bokator

วีดีโอถัดไป

The Fire Fighter

รอบโลก BY กรุณา บัวคำศรี

The Return of Bokator

เนื้อหาโดยสรุป: Break 1: ในช่วงเขมรแดงปกครองกัมพูชาเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว นอกจากการเข่นฆ่าผู้คนร่วมชาติกว่า 1 ล้าน 7 แสนคน การปกครองแบบสุดโต่งยังทำให้โครงสร้างสังคมล่มสลาย ศิลปะวัฒนธรรมหลายแขนงหายไปโบกาตอศิลปะป้องกันตัวของกัมพูชาที่มีประวัติยาวนานก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่ในวันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังนำศิลปะแขนงนี้กลับมาเพื่อให้อยู่ในสายตาและความรับรู้ของผู้คนอีกครั้ง ขณะเดียวกันที่ประเทศแทนซาเนีย วัฒนธรรมจีนก็มีการเติบโตอย่างน่าสนใจ

Break 2: จากการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนในประเทศแทนซาเนีย ส่งผลให้ชาวแทนซาเนียลงสมัครเรียนภาษาจีน รวมถึงวัฒนธรรมต่างของจีนมากขึ้น

views-icon 467